Digibok for bilfaget – lette kjøretøy Vg3/opplæring i bedrift

Bilfaget, lette kjøretøy, skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor feilsøking, reparasjon og service på personbiler og nyttekjøretøy. Faget skal medvirke til at samfunnets behov for transport av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til sikkerhet, komfort og miljø. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i reparasjon, vedlikehold og diagnostisering. Videre skal opplæringen legge grunnlag for faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger, samarbeid og kommunikasjonsferdigheter.
Opplæringen skal legge til rette for praktiske arbeidsoppgaver innenfor mekaniske, elektriske og elektroniske områder. Bruk av digitalt utstyr skal inngå i opplæringen. Opplæringen skal forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og lønnsomhet. Opplæringen skal vektlegge regler for helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilmekaniker, lette kjøretøy.

Akershus Fylkeskommune

Bakgrunn

Publiseringsløsning for digitale opplæringsbøker for elever og lærlinger relatert til bilfag og andre fagområder innenfor videregående opplæring.

Krav til løsning

Tekst. Bilder, animasjoner, video, back-end system og en klientapplikasjon, hosted solution og standard produkt.

Kontaktperson

Tor Gunnar Karterud

Møller Bil

Bakgrunn

Publiseringsløsning for digitale opplæringsbøker for elever og lærlinger relatert til bilfag og andre fagområder innenfor videregående opplæring.

Krav til løsning

Tekst. Bilder, animasjoner, video, back-end system og en klientapplikasjon, hosted solution og standard produkt.

Kontaktperson

Caspar Hille

BAUDA/Toyota

Bakgrunn

Publiseringsløsning for digitale opplæringsbøker for elever og lærlinger relatert til bilfag og andre fagområder innenfor videregående opplæring.

Krav til løsning

Tekst. Bilder, animasjoner, video, back-end system og en klientapplikasjon, hosted solution og standard produkt.

Kontaktperson

Hans Konrad Østern