Hvorfor Studiebok?

Rekrutteringen til yrkesfag er synkende. På tross av at Norge har et skrikende behov etter denne typen arbeidskraft klarer vi ikke å utdanne nok kvalifisert personell. Nødløsningen er å importere arbeidskraften. To åpenbare ting kan snu trenden: 1. Øke statusen på yrkesfag 2. Høy kvalitet i alle ledd av opplæringsløpet, herunder en godt fungerende lærlingordning.
Nesten halvparten av kullene fra ungdomsskolen starter på et yrkesfaglig løp som også innebefatter lærlingtid. Et studieopplegg må bygges på elevenes premisser og være så motiverende at vi når målet: at flest mulig fullfører utdannelsesløpet med fag- eller svennebrev. Studiebok er et viktig steg på veien mot en mer motiverende skolehverdag.

Om Studiebok

For opplæringskontor og læreplasser
 • Enkel administrasjon av faglig innhold
 • Effektiv oppfølging av læringer og fremdrift
 • Fleksibelt og sentralisert administrasjon
 • Kostnadsbesparende
 • Skreddersydd for veksling
For lærlingene
 • Alltid tilgjengelig lærebok og kompetansemål
 • Økt realisme og engasjement via animasjoner, film og 3D
 • Plassbesparende
 • Test deg selv
 • Utnytt tiden bedre
Flere kriterier
 • Mobilapplikasjon tilpasset iPhone og iPad
 • Gjennomgående opplæring og dekker rapporteringskrav
 • Intuitivt og enkelt
 • Kortere vei til Bestått meget godt
 • Kan også brukes på tradisjonell desktop med Google Chrome